Κατασκευαστική - Τουριστική - Ξενοδοχειακή - Ναυτιλιακή Επιχείρηση "ΑΔΕΛΦΟΙ Ι ΚΑΓΚΛΗ ΑΕ".

Η ανάληψη εκτέλεσης οικοδομικών έργων, η εκμετάλλευση δι' εκμίσθωσης ιδίων της εταιρίας οικοδομών, η ίδρυση και εκμετλακκευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων που έχουν σχέση με οικοδομές αφορούν το χώρο δραστηριοποίησης της εταιρίας μας.